מה הדירקטוריון שלך יכול ללמוד מפיבונאצ’י?

רוב המשפטנים לא שמעו על סדרת פיבונאצ’י, אבל כדאי שישמעו עליה כדי לטפל איתה בסכסוך שיכול להווצר בעת החתימה על הסכם מייסדים. חברות, וחברות סטארטאפ בכלל, נשלטות על ידי דירקטריון החברה (הboard). אותו דירקטוריון מכיל בדרך כלל דירקטורים שמייצגים את בעלי המניות בחברה ומצביעים על ההחלטות המהותיות כגון הקצאה של מניות, העסקת מנכ”ל, גיוס הון וכדומה. בדרך כלל יש מספר שיטות למינוי דירקטור. קודם כל…

להמשך קריאה