במסגרת השירות הזה, אני אבדוק עבורכם את חוזה ההעסקה, הסכם האופציות, הסכם הסודיות והאי-תחרות וכל תיקיית המסמכים, עד היקף סביר (כ-30 עמודים), אכין מסמך עם הערות סטנדרטיות על המסמך.

עלות הבדיקה היא 3,510 ש"ח (כולל מע"מ). לאחר מילוי הטופס אשלח לכם דרישת תשלום ב-PayPal או ביט, לבחירתכם.

 לפני שאתחיל בעבודה אבדוק אם יש לי ניגוד עניינים, כגון אם אני עובד עם החברה ששלחה לכם את חוזה ההעסקה או עם גוף אחר שיכול לייצר מצב של ניגוד עניינים.

מה כולל השירות?

השירות כולל קריאה אחת שלי של הסכם ההעסקה,שליחת מספר שאלות, החזרת טיוטא עם הערות על ההסכם ושיחת וידאו אחת במועד שנקבע באורך של עד שעה, זה די והותר לכסות את השאלות על ההסכם לאחר שקראתם את ההערות.

מה השירות לא כולל?

השירות לא כולל ניהול משא ומתן על תנאי ההסכם. כלומר, ייתכן שאחרי השיחה אגיד לכם שכדאי לשנות את סעיף הקניין הרוחני בגלל פרויקט שאתם מתנדבים בו שעשוי לייצר מצב שבו תרומות שלכם לפרויקט ההתנדבותי יחשבו בבעלות המעסיק. אני אציע לכם שינויים בהסכם בצורה מתאימה, אבל לא אנהל משא ומתן מול המעסיק. אם נדרש לכך, הדבר יהיה כרוך בעלויות נוספות.

למי מיועד השירות?

הנחת המוצא שלי היא שהשירות הזה מיועד לעובדי היי-טק במשרה בכירה. אני לא מעריך שהשירות ישתלם אם המשכורת שלכם היא פחות מ-250,000 ש"ח בשנה, או אם אתם עובדים בתעשיות אחרות. אני לא אתנגד לתת לכם שירות במצב כזה, אבל ייתכן שההשקעה לא תחזיר את עצמה.

האם ניתן לבטל את העסקה?

עד שלא ביצעתם את התשלום אני לא אתחיל לעבוד. לכן, עד ביצוע התשלום ניתן לבטל את העסקה. לאחר התשלום, הרי שאתחיל בעבודה ולא יהיה ניתן לבטל את העסקה אלא במקרים חריגים. במצב כזה, עדיף שתעדכנו אותי בהקדם האפשרי ואני אנסה להגיע אתכם לעמק השווה. אבל אין כל התחייבות.

כמה זמן יקח עד שאשמע ממך?

ברוב המקרים אני אחזור אליכם עם דרישת תשלום בתוך יום עבודה ועם הערות על ההסכם בתוך שני ימי עבודה. אם אתם רוצים עבודה דחופה יותר, כתבו בהערות ואני אשתדל לבצע זאת, גם אם הדבר עשוי להיות כרוך בתוספת תשלום.

יש לי שאלה על סעיף אחד בהסכם, ולא על כל ההסכם. אתה יכול לענות?

לא. אבל קראו את הפוסט הזה שלי. סיכוי לא רע שעניתי כבר שם על השאלה.